Модели култиватори за селското стопанство

Отглеждането на култури от всякакъв вид изисква съответното окопаване. На практика този процес за малки и крупни земеделски стопанства се извършва със съответната прикачна техника, наречена култиватор. Моделите и вариантите са достатъчно ефективни за да успеят стопаните да направят почвата качествено обработена за следващата операция, а именно задяването. Дали ще отглеждате зеленчуци или пък зърнено житни култури почвения слой се нуждае от действително добра подготовка за да се създаде устойчива среда за развитие на семената.  В зависимост от периода на съответното окопаване култиваторите се делят на няколко основни вида – окопен, стърнищен и лозаро – овощарски. Не можем да кажем кой от моделите се предпочита най-много и има най-висок ръст на продажби у нас, поради факта, че стопаните изцяло са заместили ръчните обработки с по-практичното използване на стабилната и качествена инвентарна техника.култиватори

Окопните култиватори работят на принципа на търкалящите се валяци, които не само извършват разрахкване и осигуряват влажност и кислород на почвата, но в същото време постигат и заравняване на слоя. Тази операция е много важна за семената, поради това, че именно с култивирането се осъществява надеждно и с повишена влажност среда, в която растенията да се развиват. Условията, които създадат култиваторите са наистина ценен източник, с който максимално се подобрява почвения слой. Окопните прикачни инвентари могат да бъдат универсални с не толкова широка рама или сгъваеми, които пък от своя страна са много лесни за транспортиране. Разбира се, както при останалите машини и инвентар за селското стопанство и тук фермерите имат право на избор. Разнообразието, което Агропът2011 представя дава възможност да се избира вида, който да отговори на нуждите на стопанството и финансовите възможности на стопаните.

Стърнищните култиватори са комбинативни и компактни прикачни машини, с които фермерите наистина могат да извършват достатъчно ефективни обработки. Наричат се стърнищни поради факта, че тяхното приложение започва след прибирането на реколтата и балирането, ако е имало такова. Рамата при тези модели култиватор и усилена , за да може да се справи не само с разравянето на почвата и раздробяването на останките от отглежданата култура , но и дори да се използва като продълбочител. Моделите на Кубота в някои вариантите си предлагат именно такива компактни и надеждни култиватори, с които фермерите могат да извършват механизирани услуги 2 в 1. Производителността и използването на култиватори с максимална ширина на рамото прави тези операции едни от най-рентабилните и евтини. Стърнищните култиватори осигуряват размесване на растителните остатъци с почвата и така всъщност се обогатява почвеното плодородие.

Лозаро-овощарските модели пък се характеризират с по-тесни работни ширини, които да могат да се използват в междуредието. Гъвкави, стабилни и компактни те са с хидравлично  и лесно контролируема работна ширина. Фермерите имат нужда от качествени и надеждни помощници, с които да оптимизират времето и разходите при съответните механизирани мероприятия.