академия-книги

Предимствата на Лятното училище на Американо-английската академия.

Колкото и да звучи тривиално, децата трябва винаги да се държат под око. Водени от тази максима, Американо английската академия организира за поредна година Лятно училище. Програмата  за обучение на децата е доста интензивна и същевременно пълна с интересни и забавни занимания. Английският език се преподава в рамките на 17 до 20 реални астрономически часа седмично като всеки петък се провежда тематичен ден. Това е денят, в който децата се отдават на рисуването, музиката, спорта и др. Този ден също не прави изключение. Общуването е изцяло на английски език. Така подготвяйки проектите си за тематичния ден, децата практикуват и затвърждават уменията си да използват езика. Ето няколко примера за тематичен ден: Ден на здравословната храна, Ден на независимостта на САЩ, Война с балони, Ден на музиката и много други. Децата се забавляват и неусетно затвърждават придобитите през седмицата знания.академия-книги

Лятното училище може да бъде посещавано от деца от 7 до 16 годишна възраст, разделени на две групи – 7-10 години и 11-16 години. Паралелно с това има и подготвителна група за бъдещи първолаци. Децата от 4 до 6 години посещават детската градина на академията.

Учебниците за лятното училище се осигуряват от известното американско издателство Pearson Longman.

Още при записването си всяко дете получава своя комплект учебни помагала – учебник и учебна тетрадка към него. Правилата за използването им са известни и се спазват от всички. В учебника не трябва да се пише, а учебната тетрадки остават за децата и след приключване на курса.

Всяко дете трябва да си носи своя тетрадка, в която да си води допълнителни записки, както и удобна химикалка, молив, спортни дрехи и обувки.

Решението на всеки родител да запише детето си за Лятното училище е мъдро и полезно. Така децата им ще впрегнат силите и знанията си в полезна работа и  същевременно ще се забавляват по правилния начин.

Още информация: International Schools Sofia