категория Д

Колко ще платим за курс категория ”D” и заслужава ли си да инвестираме в такава професия?

Реализацията на младите хора днес е едно голямо изпитание. Безспорно дори да се завършили висшето си образование като идеята е била да станете лекар, строителен инженер или преподавател, понякога живота ни изправя пред трудни изпитания. Затова човек винаги трябва да има друга алтернатива за доходи и не веднъж спасение се е оказвала шофьорската професия. На за са се наречеш професионален шофьор е нужно на първо място да инвестираш в професионален курс за водачи на моторни превозни средства. Курсът, който ще разгледаме по-детайлно в днешната публикация е категория „Д“. това е категорията ,която предоставя възможност на водачите да извършват пътни превози с микробуси или автобуси. Ето, че вече ви дадохме цена на курс категория Дидея да проявите инициатива и да стартирате собствен транспортен бизнес, който може да се окаже доста по- печеливш от образователния ценз, за който сте учили години в университета.  Тази категория курсове за шофьори е една добра инвестиция за вашето бъдеще.дори да не предприемете инициативност и да създадете собствена компания за пътнически превози, винаги можете сравнително бързо да намерите реализация като шофьор на автобус. Естествено това е отговорна професия, тъй като вашите умения ще гарантират наистина спокойствието на пътниците, които транспортирате от едно място на друго. Затова съществен фактор тук е самият курс и обучението, което ще преминете. Грешно е да изберете школа или автоинструктор само заради ниската цена. Имайте предвид, че акцента тук е качественото обучение, а не такова, което да е евтино. Затова внимателно проследете вариантите и изберете автошкола с традиции и опит в бранша. За категория d цени наистина можете да намерите доста голямо разнообразие. Но както акцентирахме цената е фактора, който не винаги би допринесъл за адекватната ви и качествена подготовка като  шофьор на автобус. Затова се доверете на коментари и съвети от приятели, познати и дори от интернет, където със сигурност ще намерите инструктора, който да ви подготви и да изгради у вас професионални качества.

Освен, че избора на автошкола е приоритет, то имайте предвид, че за да застанете зад волана на автобус е нужно да отговаряте на определени условия. На шофьорски курс категория D могат да се запишат само лица, които отговарят на условията и предписанията, утвърдени от законодателя. минимум 24 навършени години следва да имат кандидатите за придобиване на тази шофьорска категория. Освен това те трябва да докажат и професионален стаж, който в случая трябва да бъде минимум 2 години като водач, който притежава шофьорска книжка категория С. тук въпросът обаче е малко спорен, защото наличието на свидетелство за правоуправление от тази категория не е основание, че водача действително реално има такъв стаж.  Образователния ценз и минимум са идентични с останалите категории курсове за шофьори и тук то е основно образование и доказване това със съответното свидетелство за завършването му. Несъмнено кандидатите трябва на първо място да отговарят на условията за записване. Да заплатят уговорената цена за курса и разбира се, да представят още някои важни документи. Категориите С, D и Е изискват и свидетелство за психическа годност. За доста водачи на моторни превозни средства това вероятно е формалност, но имайте предвид, че днес този тест е начин да се установи дали шофьора притежава определени качества и дали може да носи отговорност за своите действия. На фона на това, че войната на пътя се е превърнала в част от нашето ежедневие наистина трябва да сме високо отговорни и психотестовете да се провеждат с най-висока строгост.  Не са доказателство, че все пак има контрол и не всеки, който може да плати цена за този шофьорски курс е реален водач, който да извършва пътнически превози.

Самото обучение също е регламентирано и се прилага съобразно Закона за движение по пътищата. Независимо от това, че курсиста има свидетелство за правоуправление от категория С то той подлежи на теоретично обучение и практическо. Теорията е с хорариум 6 часа и е свързана с общите правила за превозване на пътници. Тъй като при категория D се дава възможност на шофьорите да извършват транспорт с превозни средства над 16 места без това на водача това е въпрос на висока отговорност  и изграждане на компетентност и адекватни реакции по време на обучението. Така, че независимо от малкия брой часове курсиста трябва да усвои не малко фактически умения и знания, които да му помогнат да се курс за автобусиизгради като отговорен и спокоен водач, който да превозва пътници. Завършването на модул теория е следвано от вътрешен и външен тест пред РД „Автомобилна администрация” . От петнадесет въпроса курсиста трябва да може успешно да отговори така, че да не допусне повече от 4 наказателни точки. Едва тогава се счита, че той успешно е овладял изискуемия материал. След успешното полагане на изпита се премината и теоретично обучение, което е в рамките на 16 учебни часа. Това е още по-високо отговорна задача за инструктора, който за този кратък период трябва да обучи и да създаде основни умения и навици у курсиста. Като се има предвид, че цената на този курс категория D не е от най-евтините е добре и вие като обучаващи се да имате високи изисквания към инструктора. Той трябва да положи максимални усилия и да предаде своите знания по начин, който е лесен за приемане. Спокойната обстановка и дори повторяемостта на самите елементи е въпрос, който може да спомогне за много по-бързото усвояване на маневри и фигури. Практическото обучение преминава първо на полигон и след като инструктора установи и прецени, че курсиста е готов за интензивен трафик , то обучението продължава и в градски условия.

Не е лесно и никак не  е безотговорно да си шофьор на автобус или микробус. Адекватното поведение, спазването на правилата за безопасност на пътниците и следването на общите правила за движението по пътищата намалява инцидентите на пътя. Поради това не е важно каква цена ще бъде заплатена за курс от категория D, а какво е нивото на обучение, което ще получите. Бъдете взискателни към избора на автошкола и инструктор, които имат право да предлагат такива високоотговорни шофьорски курсове. Инвестирайте във вашата бъдеща професия, а не търсете просто едно удостоверение, което би ви направило шофьор на автобус. Успех и безаварийно шофиране!